Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

Er der behov for at rapporter en utilsigtet hændelse kan det gøres her:

http://www.dpsd.dk/rapportering.aspx

Lægemiddelbivirkninger og hændelser med medicinsk udstyr til Sundhedsstyrelsen kan indrapporetes her:

www.meldenbivirkning.dk/