Hvem er vi

Jonas Kraft er speciallæge i neurologi og overtog klinikken fuldt fra Morten Kraft i 2018. Klinikken drives sammen med Lotte Kraft som er sygeplejerske og akupunktør. Klinikken modtager patienter henvise fra praktiserende læger under den offentlige sygesikring.

Morten Kraft ser ikke længere patienter via Sygesikringen og som udgangpunkt heller ikke privat betalere.


Jonas Kraft

Jonas Kraft

Jonas Kraft

 • Speciallæge i neurologi
 • 2007 Uddannet læge fra Aarhus Universitet
 • 2007 – 2008 Turnus på medicinsk og kirurgisk afdeling samt i almen praksis.
 • 2008 Ret til selvstændigt virke
 • 2008 – 2009 Reservelæge på nyremedicinsk afdeling Skejby sygehus
 • 2009 – 2014 Speciallægeuddannelse på Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital
 • 2014 Speciallæge i neurologi
 • 2014 – 2016 Afdelingslæge på Neurologisk afdeling Aarhus universitethospital
 • 2014 – 2016 Assisterende speciallæge i neurologisk speciallægepraksis
 • 2016 – 2018 Kompagnon i neurologisk speciallægepraksis
 • 2018 – Speciallægepraksis i neurologi i Århus

Morten Kraft – Ser kun patienter på egenbetaling eller med sundheds-forsikring.

Morten Kraft

 • Speciallæge i neurologi / børneneurologi.
 • Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1965
 • 1974 Speciallæge i neurologi
 • 1975 – 1980 Overlæge på “Sølund” Skanderborg
 • 1980 – 1989 Overlæge på “Solbakken” Aarhus Amt
 • 1989 – 1991 Overlæge på Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • 1979 – 2008 Speciallæge konsulent i børnehandicap, Aarhus Kommune
 • 1989 – 1998 Lægekonsulent, Samsø Kommune
 • 1975 – Speciallægepraksis i neurologi i Århus

Undervisning foredrag og kurser:
Har som ekstern lektor undervist i neuroanatomi, neurologi og børnehandicap på Aarhus Universitet. Har holdt talrige foredrag og deltaget i seminarier om børns udvikling og forhold. Har fra 1991 haft mere end 15.000 kursister til tværfaglige kurser om børn.


Lotte Kraft

Lotte Kraft

 • Sygeplejerske og Akupunktør
 • 2009 Uddannet sygeplejerske fra Viborg Sygeplejeskole.
 • 2010 – 2011 Ansat ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning (Forskning i primær hjernekræft).
 • 2007 – 2015 Ansat på Neurologisk afd., Aarhus Universitetshospital, bl.a. som sygeplejerske på Apopleksi afd. og som forskningssygeplejerske.
 • 2016 – Sygeplejerske og praksisadministrator i neurologisk speciallægepraksis.
 • Feb. 2016 – nov. 2017: Studerende ved Københavns Akupunkturskole.
 • 2017 – RAB-registreret Akupunktør