Datasikkerhed

Kommunikation
Kommunikation med andre instanser foregår via sundhedsnet. I det omfang der kommer anmodninger via E-boks eller NEM-ID-sikker-mail fra offentlige myndigheder besvares disse via samme standart.

Patientkommunikation foregår ved personligefremmøde med identifikation vha. sygesikringskort. Elektronisk kommunikation foregår sikkert via Patientportalen. Sikkerheden varetages af EG A/S.
Mail modtages ved afbud til en tid. Der kan sendes alm. mail med information om navn og den aftalte tid. Andre personlige information må ikke forekomme i mail. Alle mail slette senest efter 30 dage lokalt og på server.

Journal System
Klinikken har egen journal-server installeret af EG A/S. Serveren står aflåst, kodebeskyttet og bag fysisk firewall. Der er firewall- og antivirusprogram som en del af kontrakten med EG. Journaldata sikkerhedskopiers til EG dagligt. Al system kommunikation foregår krypteret via sundhedsnet.

Den enkelte journal indeholder optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling samt evt. videregivende oplysninger. Ser iøvrigt privatlivspolitik for patienter.